Apologies! We do not support your current browser for details click here

4_Mar_pg75_Chitravarnan

Live

दिलेल्या चित्राचे ( रेल्वेस्टेशन ) निरीक्षण करुन विद्यार्थ्यांनी त्या चित्राविषयी माहिती सांगावी व चित्राचे वर्णन लिहावे.
शिक्षकांनी चित्रातील नवीन गोष्टींची माहिती द्यावी.
Sandip Sonar
do_31221322337137459221788
Lesson
Learn
Learner
Marathi
Class 4
8-10
literacy
Marathi
Akshara Recognition,  Word Meaning,  Tracing Akshara
STD4, CHITRAVARNAN, BALBHARATI, MAA
March 30, 2017
June 13, 2017