Apologies! We do not support your current browser for details click here

2_Mar_25_ओळखा पाहू !

Live

या पाठातून विद्यार्थ्यांना चित्राच्या माध्यमातून दोन वस्तूमधील सह सबध ओळखून जोडी जुळवता येते.
माधव विजयकुमार चिलमे
do_31221381360223027212900
Lesson
Practice
Learner
Marathi
Class 2
5-6
literacy
Marathi
Akshara Recognition
March 31, 2017
June 13, 2017