Apologies! We do not support your current browser for details click here

1_Mar_11_प्राण्यांच्या गमतीजमत...

Suresh Ganpat Bharati

Live

या पाठात आपण प्राण्यांच्याविषयी मुलांना माहित असलेल्या पूर्वज्ञानावर आधारित चर्चा करणार आहोत. यासाठी प्रश्नांचा वापर केला जाणार आहे. तसेच काही मुद्यांचे स्पष्टीकरणही दिले जाणार आहे.
श्री.सुरेश भारती ( Suresh Bharati )
do_31222114525999923221035
Lesson
Learn
Learner
Marathi
Class 1
5-6, 6-7
literacy
Marathi
Flash Cards, Words
Maharashtra State Council of Educational Research and Training (MSCERT)
Comprehension Of Stories
May 9, 2017
June 21, 2017
Suresh Ganpat Bharati