Apologies! We do not support your current browser for details click here

अपूर्णांकावरील क्रिया -पूर्णां...

Rajnikant S. Mendhe

Live

या घटकात आपण खालील क्रिया शिकणार आहोत पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक आणि अंशाधिक अपूर्णांक यांचे परस्परात रूपांतर करता येणे अपूर्णांकाची बेरीज ,वजाबाकी ,गुणाकार , भागाकार या क्रिया करता येणे आणि त्यांचा उपयोग करता येणे.
Rajnikant Mendhe
do_31243460278975692814355
Lesson
Read
Learner
Marathi
Class 6
>10
numeracy
Suwarna Deshpande
Mathematics
Compare fractions
MAA, Ek Step, Rajnikant Mendhe, Story
February 5, 2018
July 25, 2018
Rajnikant S. Mendhe