Apologies! We do not support your current browser for details click here

1 तू सर्व जगाचा त्राता रे चारु...

Shaikh Nisar

Live

सर्व कलांमध्ये ज्यांचा वास आहे अशा चराचरामध्ये वसलेल्या निराकाराची केलेली ही प्रार्थना. सर्व जगाचे कल्याण व्हावे, सर्व विश्वात शांती नांदावी, निर्भयता यावी असे मागणे प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने मागितले आहे.
शेख निसार सत्तार बुरहाणी नॅशनल हायस्कुल, औरंगाबाद
do_31250224961970176011273
Lesson
Learn
Learner
Urdu
Class 10
Other
literacy
Marathi
Comprehension Of Poems
तू सर्व जगाचा त्राता रे चारुता प्रभुदेसाई, tu Sarva Jagacha Trata re, marathi, antarbharti, MAA, Balbharti, Learn
May 12, 2018
October 10, 2018
Shaikh Nisar